Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Εξοικονομώ»: Πώς διαμορφώνονται Οδηγός και Παραρτήματα μετά την τροποποιητική ΚΥΑ

Αλλαγές στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματα του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»επέφερε η Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη (Α.Π. 175600/430/04.06.2018), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 2123/08.06.2018).
Δείτε τον ενημερωμένο Οδηγό Εφαρμογής και ένα προς ένα τα αναθεωρημένα σχετικά Παραρτήματα, όπως παρατίθενται στο πληροφοριακό σύστημα του νέου προγράμματος:
Παραρτήματα Οδηγού

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Μαθηματικός τύπος με έξι μεταβλητές για το αντάλλαγμα χρήσεων και τα πρόστιμα αυθαιρέτων στον αιγιαλό και την παραλία – Όλο το νομοσχέδιο

Μαθηματικό τύπο, με έξι μεταβλητά μεγέθη, από τον οποίο θα προκύπτει το τελικό ύψος του ποσού, που θα πληρώνει ο ιδιώτης στο δημόσιο,  τόσο ως αντάλλαγμα χρήσης, όσο και ως αποζημίωση για αυθαίρετες χρήσεις και κατασκευές προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον αιγιαλό και την παραλία. 
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών το νέο νομοσχέδιο προγραμματίζεται να τεθεί άμεσα,  τις επόμενες εβδομάδες σε διαβούλευση και να προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή, εντός του καλοκαιριού.  Έχει προηγηθεί επεξεργασία του νομοσχεδίου από διυπουργική επιτροπή επί ενάμιση χρόνο και εκτιμάται ότι οι βασικές ρυθμίσεις του έχουν οριστικοποιηθεί.
Αντιδράσεις
Η δυνατότητα άμεσης είτε έμμεσης νομιμοποίησης αυθαίρετων χρήσεων και κατασκευών, έναντι αποζημίωσης υπέρ του δημοσίου, που δίνει το νέο νομοσχέδιο δημιουργεί προβληματισμούς στην κυβέρνηση και σύμφωνα με πληροφορίες γίνονται το τελευταίο διάστημα πυκνές και έντονες διαβουλεύσεις μεταξύ των συναρμοδίων υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος για την τελική αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων.
Στο μεταξύ η προοπτική νομιμοποίησης αυθαιρέτων στον αιγιαλό, όπως έχει γίνει γνωστή από δημοσιεύματα του Τύπου, προκαλεί ήδη αντιδράσεις οικολογικών οργανώσεων και φορέων.
Χάραξη
Μεγάλη εκκρεμότητα παραμένει παράλληλα  η χάραξη του αιγιαλού. Σήμερα μόνο το 20% αποσπασματικών τμημάτων του αιγιαλού είναι οριοθετημένο, αν και η «Προκαταρκτική Οριογραμμή του Αιγιαλού» είχε ολοκληρωθεί το 2008. Η αποτύπωση της ακτογραμμής και η κύρωσή της έχει πλέον μετατεθεί από το υπουργείο Οικονομικών για τα τέλη του 2018.
Αντάλλαγμα χρήσης – Αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης
Το ecopress φέρνει στο φως το νέο μαθηματικό τύπο, με βάση τον οποίο θα υπολογίζεται το αντάλλαγμα χρήσης και η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης στον αιγιαλό, την παραλία, όπως επίσης και όλες τις ρυθμίσεις για τις χρήσεις, που νομιμοποιούνται είτε επιτρέπονται με το νέο νομοσχέδιο.
-«Το αντάλλαγμα χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, του υπεδάφους ή του πυθμένα, όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου ποταμών ή λιμνών για τις χρήσεις του παρόντος νόμου, καθώς και η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης των παραπάνω χώρων» σημειώνεται στο νομοσχέδιο ότι, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για την παραχώρηση οργάνου με βάση τον ακόλουθο τύπο:
Διατήρηση έργων, εγκαταστάσεων και αυθαίρετων κατασκευών
Ειδικότερα το νομοσχέδιο για την διατήρηση έργων, εγκαταστάσεων και αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό, παραλία και θαλάσσιο χώρο ή πυθμένα παρακείμενων του αιγιαλού, που έχουν γίνει χωρίς οικοδομική άδεια ή καθ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας κατά το διάστημα που τρίτοι είχαν συνάψει σύμβαση το Δημόσιο, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού(Ε.Ο.Τ.) ή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τους Ο.Τ.Α , προβλέπεται ότι μετά τη λήξη της σύμβασης:
«Ο υπουργός Οικονομικών αποφασίζει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος για την διατήρηση ή μη αυτών των κατασκευών, καθώς και των τυχόν καθ΄ υπέρβαση ή χωρίς άδεια έργων ή εγκαταστάσεων που συνδέονται λειτουργικά με αυτά που είχαν αρχικά εγκριθεί».
Σχετικά προβλέπεται επίσης ότι «μετά από  αυτοψία η αρμόδια κατά τόπο Κτηματική  Υπηρεσία συγκροτεί φάκελο με τα τηρούμενα στην αρμόδια κατά περίπτωση αρχή αδειοδότησης του έργου  τεχνικά στοιχεία του έργου τον οποίο αποστέλλει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ή την  υπηρεσία δόμησης του οικείου Δήμου προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη επικίνδυνων κατασκευών».
«Σε περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνες κατασκευές, αυτές αποξηλώνονται, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και οι χώροι που καταλαμβάνονται από αυτά επανέρχονται άμεσα στην αρχική τους μορφή», λέει το νομοσχέδιο, όπως επίσης ότι:
-«Η απόφαση παραχώρησης ανακαλείται, αζημίως για το Δημόσιο, σε περίπτωση μη υποβολής εντός της τασσομένης προθεσμίας των τεσσάρων μηνών της αίτησης νομιμοποίησης των χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής έργων ή εγκαταστάσεων  ή απόρριψης της αίτησης εκ των υστέρων αδειοδότησης, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, δεν αποξηλωθούν οι εγκαταστάσεις που υφίστανται χωρίς άδεια, μέσα σε ένα(1) έτος από την απόρριψη της αίτησης».
Το σχέδιο νόμου προβλέπει παράλληλα τη δυνατότητα διατήρησης αυθαιρέτων όταν  ο ιδιώτης έχει «καταλάβει» χωρίς άδεια τον αιγιαλό ή την παραλία και έχει χτίσει παράνομες κατασκευές. Προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση είναι ο «νόμιμος διακανονισμός» της αποζημίωσης της αυθαίρετης χρήσης με την τοπική κτηματική υπηρεσία. Ο ιδιώτης που έχει αυθαιρετήσει  μπορεί μετά να συνάψει νέα σύμβαση με το Δημόσιο για την περαιτέρω εκμετάλλευση του χώρου.
Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Με αντίτιμο υπέρ του δημοσίου, που θα υπολογίζεται με το μαθηματικό τύπο, του νέου νομοσχεδίου προβλέπεται τόσο για παραχωρήσεις όσο και για απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας.
Στο νομοσχέδιο σημειώνεται ότι  «απλή χρήση» του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λίμνης και ποταμού είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους. Η παραχώρηση απλής χρήσης γίνεται έναντι ανταλλάγματος, πλην αν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Ειδικότερα προβλέπεται ότι:
 • Η παραχώρηση της απλής χρήσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν δημοπρασίας, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.
 • Η διαδικασία δημοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παραχώρηση ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγμα που προκύπτει με το νέο μαθηματικό τύπο, που καθιερώνει το νομοσχέδιο.
 •  Η διάρκεια της δημοπρασίας παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
 •  Σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ή  δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 η παραχώρηση μπορεί να γίνει και απευθείας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
 • Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών, Τουρισμού  και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, οι όροι και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι σε θέσεις που βρίσκονται σε περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 καθώς και για τις περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού τους ως προστατευόμενων με βάση το ν. 1650/1986. Οι ανωτέρω θέσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.
Ομπρέλες και οι ξαπλώστρες
 • Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης  για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, λειτουργία   αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου.
 • Το εμβαδόν κάθε παραχώρησης δε δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) μέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκμίσθωση ομπρελών και καθισμάτων, πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού ποσοστού τουλάχιστον 40% του συνολικού εμβαδού του,
 • Στα όμορα προς τον αιγιαλό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής και επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου, και λειτουργούν νόμιμα, δύναται να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, με αντίτιμο, σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο, που καθιερώνει το νομοσχέδιο,  χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία έτη.
Ελεύθερες ζώνες
 • Στις περιπτώσεις ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων (ξενοδοχειακά καταλύματα, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής και επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) θα αφήνεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης  ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο  μέτρων.
 • Σε περίπτωση που μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινοχρήστων χώρων παρεμβάλλεται δρόμος, η ιδιότητα του όμορου δεν ανακόπτεται. Εξαιρούνται οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας και οι εθνικές οδοί. Το ίδιο ισχύει και όταν μεταξύ της επιχείρησης και των κοινοχρήστων χώρων παρεμβάλλεται πλατεία.
 • Σε περίπτωση που  υπάρχουν περισσότερες από μία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με πρόσοψη σε πλατεία όμορης των ως άνω κοινοχρήστων χώρων διενεργείται δημοπρασία για την παραχώρηση τμημάτων αυτών, η οποία μπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά με τιμή εκκίνησης το αντάλλαγμα που προκύπτει, σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο, που καθιερώνει το νέο νομοσχέδιο.
 • Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινοχρήστων χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική  περιουσία του Δημοσίου  ή της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ), της ως άνω παραχώρησης, απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου.
 • Στον αποκτηθέντα χώρο απαιτείται να ασκείται επίσης νομίμως η σχετική δραστηριότητα της επιχείρησης. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση στις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται σύμφωνα με το νέο μαθηματικό τύπο.
 • Στα όμορα προς τον αιγιαλό ξενοδοχειακά καταλύματα, και μόνο σ’ αυτά, επιτρέπεται η άσκηση επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης για την οποία απαιτείται ειδική άδεια, εφόσον λάβουν αυτήν.
 • Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών και των θαλασσίων μέσων αναψυχής, θα καλύπτει μέχρι το  εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού, κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα.
 • Απαιτείται η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον τριών μέτρων. Στις περιπτώσεις που το πλάτος του αιγιαλού είναι μικρότερο των έξι μέτρων, στην προκήρυξη της δημοπρασίας για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού θα καθορίζεται η απόσταση από την ακτογραμμή που θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερη, ενώ στις περιπτώσεις της απευθείας παραχώρησης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, θα αναγράφεται στη σύμβαση.  Η παράβαση των ανωτέρω όρων θα επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης.
 • Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού όταν το μήκος ή  πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τριών  μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των 20. τ.μ.
Ενημερωτικές πινακίδες
 • Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει επί του εδάφους τα όρια του παραχωρούμενου χώρου με σταθερό τρόπο, κοινό, αναγνωρίσιμο και εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες του αιγιαλού. Ομοίως είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο πινακίδα συγκεκριμένων διαστάσεων με το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων της παραχώρησης.
 • Ο Δήμος, μετά από συνεργασία με την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο του αιγιαλού πινακίδα με το σχέδιο του αιγιαλού επί του οποίου θα επισημαίνονται όλες οι παραχωρήσεις στον συγκεκριμένο αιγιαλό.
Στην περίπτωση παράβασης των ορίων της παραχώρησης  επιτρέπεται στον πολίτη – χρήστη του αιγιαλού η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος χώρου του αιγιαλού.  
 • Σε ό,τι αφορά αιγιαλό, παραλία, όχθη και παρόχθια ζώνη πλεύσιμου ποταμού ή λίμνης που περιβάλλει ή εντός του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αποτελεί η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης
Επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο, που καθιερώνει το νέο νομοσχέδιο, μετά από έλεγχο και σχετικές εγκρίσεις, κατά περίπτωση των αρμοδίων υπηρεσιών, επιτρέπονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω χρήσεις:
 • Η τοποθέτηση στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, η αντίστοιχα σε  λιμναίο χώρο, χωρίς επέμβαση στις όχθες ή τις παρόχθιες ζώνες,  πλωτές εξέδρες, επιφάνειας μέχρι 150 τετραγωνικών μέτρων και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών. Η τοποθέτηση των εξεδρών προβλέπεται για πολιτιστικούς, τουριστικούς κλπ σκοπούς. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των πλωτών εξεδρών για τη λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής και γενικώς επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η τοποθέτηση στη θάλασσα για εποχιακή χρήση έως έξι  μήνες, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, συστημάτων φουσκωτών θαλάσσιων μέσων αναψυχής και θαλάσσιες παιδικές χαρές κλπ.).  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τη εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και ιδίως αυτές που αφορούν σε όρους και τεχνικά ζητήματα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα αναφερόμενα συστήματα φουσκωτών θαλάσσιων μέσων αναψυχής και θαλάσσιες παιδικές χαρές κλπ.), τη μέγιστη θαλάσσια επιφάνεια που μπορεί να καταλαμβάνουν, τις περιοχές που επιτρέπεται η τοποθέτησή τους, το μέγιστο αριθμό αυτών ανά νομό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 • Η παραχώρηση της απλής χρήσης  αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας  ζώνης λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στις εξυπηρετούμενες από αυτές επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών για την εναπόθεση, αποκλειστικά και μόνο, διχτυών και τροφών απαραίτητων για τη λειτουργία τους. Η παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Γαμήλιες τελετές
 • Η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λιμνών και ποταμών για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων που διενεργούνται είτε υπό την αιγίδα του Δήμου είτε από τον ίδιο το Δήμο, για διάστημα έως 30 ημερών ανά έτος και για το σύνολο των αιγιαλών του Δήμου.
 • Η  απλή χρήση αιγιαλού  παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λίμνης και ποταμού για τη διεξαγωγή γαμήλιων τελετών και εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, από οποιαδήποτε κρατική αρχή, η διενέργεια πολιτιστικής, αθλητικής  ή άλλης εκδήλωσης κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και γαμήλιας τελετής, άνευ νομίμου αδείας ή κατά παράβαση των όρων της σύμβασης παραχώρησης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία επιβάλλει σε βάρος του  διοργανωτή της εκδήλωσης  αποζημίωση  το ύψος  της οποίας ανέρχεται στο τριπλάσιο του ανταλλάγματος που θα καταβαλλόταν για την παραχώρηση. Το συγκεκριμένο πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε).
 • Η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης για τις ανάγκες λήψεων με οπτικοακουστικά μέσα. Τυχόν απαιτούμενες διατάξεις  για την λήψη άδειας από άλλες αρχές εξακολουθούν να ισχύουν.
 • Εφόσον οι προς παραχώρηση χώροι εμπίπτουν σε περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και για τις περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού τους ως προστατευόμενων με βάση το ν1650/1986 απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Χωρίς αντάλλαγμα
 • Η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα, η απλή χρήση του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λίμνης και ποταμού, σε  ναυταθλητικά σωματεία που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των  αθλητικών αναγκών των μελών τους.
 • Η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος της απλής χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λίμνης και ποταμού σε αθλητικούς φορείς, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του οικείου Δήμου, ή σε ΟΤΑ για τη διενέργεια αθλητικών αγώνων και για διάρκεια που δεν μπορεί να ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες ανά έτος στο σύνολο των παραλιών του Δήμου.  Στις ανωτέρω περιπτώσεις των εδ. α και β δεν πρέπει να εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη ή την παρόχθια ζώνη.
 • Η παραχώρηση με απόφαση της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, μετά από αίτηση του οικείου Δήμου, άνευ ανταλλάγματος, τμημάτων  του αιγιαλού και της παραλίας προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού για την εκτέλεση έργων επ’ αυτών, μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος, τα οποία είτε διευκολύνουν αποκλειστικά την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, είτε επιβάλλονται για λόγους δημόσιας τάξεως ή ασφάλειας του κοινού.
Έρευνες
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης , παρόχθιας ζώνης  ή θαλάσσιου χώρου απευθείας, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό την έρευνα και μελέτη του οικοσυστήματος των ακτών και για λοιπούς ερευνητικούς σκοπούς που αφορούν το περιβάλλον, εφόσον αυτό προβλέπεται στην ιδρυτική τους πράξη ή αν η παραχώρηση κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση των συναφών προς τον, ανωτέρω σκοπό αρμοδιοτήτων τους.
Προστατευτικά έργα από ιδιώτες
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα να γίνουν και από ιδιώτη στον αιγιαλό και την παραλία προστατευτικά έργα από διάβρωση). Ο ιδιώτης που επιθυμεί να προστατεύσει την περιουσία του θα πρέπει να καταθέτει μελέτη στην περιφέρεια. Αν τα έργα εισχωρούν στον αιγιαλό (δηλαδή σε δημόσιο κτήμα), θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας που να περιλαμβάνει ακτομηχανική μελέτη . Το ίδιο ισχύει και για εργασίες τεχνητής αναπλήρωσης της ακτής.
Σε περιπτώσεις λέει το νομοσχέδιο, που διαπιστωθεί αρμοδίως ότι «η ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα, επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, των αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα για την αποτροπή της διάβρωσης».
-«Αν από τη διάβρωση απειλείται ιδιωτικό κτήμα, μπορεί να επιτραπεί στον κύριό του να κατασκευάσει με δαπάνη του προ της ιδιοκτησίας του και με την επίβλεψη μηχανικού, που έχει από το νόμο σχετικό δικαίωμα, τα προστατευτικά έργα, βάσει μελέτης, η οποία επιβλέπεται από τον συντάξαντα μηχανικό και έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Οικείας  Περιφέρειας, που θα έχει και  του έργου μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού  Σχεδιασμού της ίδιας Περιφέρειας, η οποία εισηγείται για τη συμβατότητα του έργου με το Περιφερειακό Σχέδιο για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Τα κατασκευασθέντα έργα, εφόσον εμπίπτουν σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, δεν δύνανται να χρησιμοποιούνται ως όριο ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετης κατάληψης των χώρων αυτών λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα για την προστασία τους».


Η εγκύκλιος για τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1113/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα».
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, αναπροσαρμόζονται οι τιμές εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών οι οποίες είχαν καθοριστεί με τις με αριθ. πρωτ. ΠΟΛ.1009/18-01-2016 (Β΄ 48), ΠΟΛ.1128/10-08-2017 (Β΄ 2894), ΠΟΛ.1163/31-10-2017 (Β΄ 3882), ΠΟΛ.1180/22-11-2017 (Β΄ 4317), ΠΟΛ.1181/22-11-2017 (Β΄ 4317), αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων, που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή και αναφέρονται στις ζώνες που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα βιβλία τιμών που συνοδεύουν τις με αριθ. πρωτ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/ 27-02- 2007, ΠΟΛ.1034 (Β΄ 269), και 1175023/3752/00ΤΥ/ Δ΄/28-12-2010, ΠΟΛ.1200 (Β΄ 2038) αποφάσεις, όπως αυτές εμφαίνονται στον Πίνακα Τιμών εκκίνησης (Τ.Ζ.) που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Οι τιμές των συντελεστών εμπορικότητας (Σ.Ε.), οικοπέδου (Σ.Ο.), οι πίνακες τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) και συντελεστή εκμετάλλευσης ισογείου (Κ) καθώς και τα διαγράμματα στα οποία απεικονίζονται οι ζώνες τιμών παραμένουν ως έχουν.
Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09-06-1994 ΠΟΛ.1149 (Β΄ 549) απόφασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα.
Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων των ειδικών κατηγοριών κτιρίων της με αριθμ. πρωτ. 1129485/479/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ.1310 (Β΄ 1155) απόφασης Υπ. Οικονομικών εφαρμόζονται οι τιμές αφετηρίας όπως ορίστηκαν με την αριθμ. 1020562/ 486/00ΤΥ/Δ΄/27-02-2007 ΠΟΛ.1033 (Β΄ 268) απόφαση.
Δείτε αναλυτικά τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων εδώ.

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις επιχειρήσεις

http://www.michanikos.gr/index.html/articles/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-r7027/

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Από Σεπτέμβριο ο νέος νόμος για τα δασικά αυθαίρετα

Μέχρι τον Αύγουστο αναμένεται να έχει κατατεθεί και ολοκληρωθεί η διαβούλευση του νόμου που ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος για τις οικιστικές πυκνώσεις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, την περασμένη βδομάδα επρόκειτο να εκδικαστεί ο νόμος Τσιρώνη, ο οποίος είχε κριθεί αντισυνταγματικός, ωστόσο το ΥΠΕΝ ζήτησε αναβολή η οποία και έγινε δεκτή. Ετσι, μέχρι τον Σεπτέμβριο που ορίστηκε η νέα δικάσιμος, θα πρέπει είναι έτοιμος ο νέος νόμος που θα ξεκαθαρίζει τα γκρίζα σημεία στα δασικά αυθαίρετα.
Οπως σημειώνεται στο δημοσίευμα του «Ε.Τ.», το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση των οικιστικών πυκνώσεων, ποιες ιδιοκτησίες δεν πληρούν τα κριτήρια και θα κατεδαφίζονται άμεσα, ποια κτίσματα θα αποκλειστούν από τη διαδικασία ρυθμίσεων (αιγιαλούς, δάση) αλλά και ποια είναι τα ακριβή χαρακτηριστικά πυκνώσεων.
Αυτή τη στιγμή, η 15μελής ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα προσπαθώντας να λύσει όλα τα προβλήματα που εντόπισε το ΣτΕ. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι να αξιολογεί ποιες είναι πράγματι οικιστικές πυκνώσεις και να εφαρμόζει τη δασική νομοθεσία σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές άμεσα.
Ασυνεπείς δήμοι
Την ίδια ώρα, πάντως, αγκάθι παραμένει η ασυνέπεια των ΟΤΑ, όπου ενώ η προθεσμία εκπνέει σε μόλις 3 ημέρες και συγκεκριμένα την Τρίτη 15 Μαΐου, δεν έχουν κατατεθεί τα όρια οικισμού και οι οικιστικές πυκνώσεις σε περισσότερους από 100 δήμους. Σύμφωνα μάλιστα με τον αν. υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο, η ημερομηνία είναι καθορισμένη νομοθετικά και δεν τροποποιείται με υπουργική απόφαση.
Αν τελικά πράγματι το ΥΠΕΝ δεν καταφέρει να βρει τη χρυσή τομή δεδομένου ότι οι ΟΤΑ είναι εκπρόθεσμοι, αφενός θα προκύψουν προβλήματα με τους πολίτες που θα χρειαστεί τελικά να καταθέσουν αντιρρήσεις για να μη βρεθούν οι ιδιοκτησίες τους στον αέρα και αφετέρου η νομοθετική ρύθμιση χωρίς τα οικιστικά περιγράμματα θα είναι ημιτελής. Σε κάθε περίπτωση υψηλόβαθμες πηγές από το υπουργείο επισημαίνουν στον «Ε.Τ.» πως μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχουν λυθεί τα όποια προβλήματα και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ομαλά.
Υπενθυμίζεται ότι, με το νόμο Τσιρώνη, ως οικιστική πύκνωση ορίζονται τα 50 κτίρια σε έκταση έως 25 στρέμματα και δημιουργήθηκε προκείμενου να δοθεί μια «έκτακτη λύση» στο ζήτημα της θεώρησης δασικών χαρτών σε περιοχές που καλύπτονται από τη δασική νομοθεσία και έχουν αυθαίρετους οικισμούς.
Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, 147 δήμοι δεν έχουν καταθέσει τα όρια οικισμού και τις οικιστικές πυκνώσεις, ωστόσο υπάρχουν μερικοί ΟΤΑ, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, οι οποίοι τα έστειλαν μια ανάσα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.
Οπως έχει κάνει γνωστό το ΥΠΕΝ, τα εγκεκριμένα και άλλα σχέδια πόλης του δήμου οριοθετούνται από την Υπηρεσία Δόμησής του, ενώ από τις τεχνικές υπηρεσίες του οριοθετούνται οι οικιστικές πυκνώσεις. Από αυτούς τους 146, λοιπόν, οι 22 βρίσκονται στην Αττική. Πρόκειται για τους Δήμους Αθηναίων, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Βύρωνος, Ζωγράφου, Καισαριανής, Μεταμορφώσεως, Νέας Ιωνίας, Παλλήνης, Παπάγου – Χολαργού, Περιστερίου, Σαρωνικού, Φιλοθέης – Ψυχικού, Φυλής, Χαλανδρίου, Αγίου Δημητρίου, Σαλαμίνας, Μοσχάτου – Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Σπετσών, Κυθήρων και Αγκιστρίου

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οικοδομικές άδειες: Η τελική ρύθμιση του ΥΠΕΝ για τις εργασίες με έγκριση δόμησης μικρής κλίμακας – Νομιμοποίηση αυθαιρέτων και οι νέες κατηγορίες έργων

Έρχονται θεαματικές αλλαγές και μεγάλες ανατροπές στην έκδοση οικοδομικών αδειών,  καθώς με νέα νομοθετική ρύθμιση που κατάρτισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία κατατίθεται εντός των προσεχών ημερών για ψήφιση στη Βουλή επεκτείνεται σε μεγάλο πλήθος τεχνικών έργων με διεύρυνση του ορίου άνω των 25.000 ευρώ και ταυτοχρόνως χωρίς όριο προϋπολογισμού για 10 κατηγορίες έργων, η υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών με έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
Η νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, που φέρνει στο φως το ecopress επιφέρει θεαματικές τροποποιήσεις στο άρθρο 29 του πολεοδομικού νόμου (ν.4495/2017) για τις οικοδομικές άδειες.
Μεταξύ άλλων καθιερώνει με έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, την κατεδάφιση κατασκευών και νέες τεχνικές εργασίες, όπως εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων  και ανεμογεννητριών.
Επίσης για ορισμένες «βαριές» εργασίες όπως φούρνων επαγγελματικής χρήσης και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες προβλέπεται μαζί με την έγκριση δόμησης μικρής κλίμακας να γίνεται και μελέτη στατικής επάρκειας από μηχανικό.
Η νέα ρύθμιση 
Ειδικότερα, η νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ για τις οικοδομικές άδειες, που παρουσιάζει το ecopress η οποία εντάσσεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που προωθείται για ψήφιση στη Βουλή αναλυτικά προβλέπει:
Για τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων: Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, η  κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα και είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί τόσο ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης, όσο και μετά από την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, για τις εργασίες που έχει ορίσει ο νόμος 4495/2017, ότι υπάγονται στην κατηγορία των εργασιών μικρής κλίμακας (άρθρο 2), όσο και των νέων κατηγοριών, που προστίθενται σε αυτή την κατηγορία, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ.
Για τον προϋπολογισμό των εργασιών:  Προβλέπονται δύο βασικές αλλαγές στη νέα ρύθμιση, οι οποίες διευρύνουν σε μεγάλη έκταση το πεδίο εφαρμογής των κατασκευαστικών εργασιών με έγκριση δόμησης μικρής κλίμακας, αντί της έκδοσης πλήρους οικοδομικής άδειας. Ο προϋπολογισμός των έργων θα γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Β του νόμου 4495/2017. Συγκεκριμένα:
 • Για υπαγωγή εργασιών στις κατηγορίες με έγκριση δόμησης μικρής κλίμακας, ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός άνω των 25.000 ευρώ διευρύνεται καθώς με βάση τη νέα ρύθμιση θα είναι  ανά οριζόντια η κάθετη ιδιοκτησία.
 • Για δέκα κατηγορίες εργασιών που υπάγονται στις εργασίες μικρής κλίμακας δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των 25.000 ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.
Οικοδομική άδεια 
Παράλληλα στη νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι για όλες τις άλλες εργασίες (εκτός των δέκα κατηγοριών), που εμπίπτουν στην κατηγορία της μικρής κλίμακας, οι οποίες εκτελούνται είτε συνδυαστικά είτε μεμονωμένα και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ, υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β του νόμου 4495/2017, ανά οριζόντια η κάθετη ιδιοκτησία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Οι 10 εργασίες με έγκριση μικρής κλίμακας χωρίς όριο προϋπολογισμού
Οι δέκα εργασίες για τις οποίες η νέα ρύθμιση του ΥΠΕΝ προβλέπει έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού είναι:.
1) Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση δεν απαιτείται όταν οι δοκιμαστικές περιοχές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2) Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων.
3)  Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24.5.1985 π.δ., εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων.
4) Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,
5) Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
6) Η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.
7) Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
8) Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
9) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις.
10) Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.
Οι νέες κατηγορίες με έγκριση μικρής κλίμακας
Με έγκριση δόμησης μικρής κλίμακας με τη νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ καθιερώνονται νέες τεχνικές εργασίες και κατηγορίες έργων, οι οποίες είναι:
 • Η κατεδάφιση κατασκευών, εκτός από τις περιπτώσεις οικοδομών που έχουν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπες η οριστικά αυθαίρετες και κατεδαφιστέες, για τις οποίες ισχύουν οι προηγούμενες προβλέψεις του πολεοδομικού νόμου (ν4495/17).
 • Η κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδό­χους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, που ήδη προβλέπεται με την προσθήκη στη νέα ρύθμιση «εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου».
 • Η  κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους που ήδη προβλέπεται μόνον για ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και με τη νέα ρύθμιση του ΥΠΕΝ επεκτείνεται σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, επίσης με την προσθήκη «εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου».
 • Στέγαστρα και προστεγάσματα (των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν 4067/2012) με προσθήκη και προϋπόθεση στη νέα ρύθμιση αυτά να αφορούν στην επιφάνεια έως και δύο ανοικτών κλιμακοστασίων εφόσον εξυπηρετείται στάθμη ορόφου έως 7,50 μ. από το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στη θέση αυτή.
 • Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο.
 • Εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων, για τις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις.
 • Εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Επίβλεψη
Στη νέα ρύθμιση του ΥΠΕΝ, που παρουσιάζει το ecopress  προβλέπεται ότι η έγκριση εκτέλεσης εργασιών για τις εργασίες που απαιτείται θα γίνεται , ύστερα από υποβολή τεχνικής έκθεσης και δήλωσης, αρμόδιου μηχανικού ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ( αντί του Τμήματος  Ελέγχου Δόμησης –Τοπικό Παρατηρητήριο, που προβλέπει ο νόμος 4495/17).
Τέλος προβλέπεται ότι με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται, να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση πράξης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και τα δικαιολογητικά για τη χορήγησή της.»

Στο ΦΕΚ ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων – Οι απαιτήσεις ασφαλείας για τις κατασκευές- Τι προβλέπεται για τρομοκρατία και δολιοφθορά

Τα ενεργητικά μέτρα και συστήματα πυροπροστασίας, που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς, την ανάσχεσή της και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του κτιρίου, παρέχοντας τους τον απαραίτητο χρόνο εκκένωσης και προστασία από τη φωτιά προβλέπει μεταξύ άλλων ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας για τα κτίρια, που δημοσιεύτηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 80Α / 2018 της 7ης Μαΐου 2018 ) με τη μορφή  Προεδρικού Διατάγματος (αριθμός  41/2018 )  και τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του.
Ο νέος κανονισμός εναρμονίζει το εθνικό θεσμικό πλαίσιο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα δομικά προϊόντα σε σχέση με την ταξινόμησή τους ως προς την «αντίδραση στη φωτιά» καθορίζει τις κατηγορίες κτηρίων, για τα οποία  είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του, όπως επίσης και τις εξαιρέσεις κτιρίων (πχ διατηρητέα),  στα οποία οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται αναλόγως της χρήσης τους από την κατά περίπτωση ισχύουσα Πυ­ροσβεστική Διάταξη. Επίσης ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων:
 • Ως ειδικός κανονισμός, περιέχει απαιτήσεις ασφάλειας που εξειδι­κεύουν άλλους γενικούς κανονισμούς σχεδιασμού κτιρίων, όπως ο Οικοδομικός ή ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, και κατισχύουν αυτών, κατά το μέρος που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα.
 • Εξετάζει την κτιριοδομική απαίτηση της πυρασφάλειας των κτιρίων και ισχύει παράλληλα με τις λοιπές κτιριοδομικές απαιτήσεις άλλων κανονισμών – ειδικών διατάξεων.
Πρωταρχικός στόχος του Κανονισμού Πυροπροστα­σίας Κτιρίων, όπως σημειώνεται στους σκοπούς του νομοθετήματος  παραμένει η ασφάλεια του κοινού σε περί­πτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία επιτυγχάνεται γενικά με κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλι­κών και εξοπλισμού.
Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, όπως υπογραμμίζεται αναφέρεται πάντοτε σε μία πηγή ανάφλεξης, χωρίς να εξετάζει περιπτώσεις εμπρησμού, δολιοφθοράς, βανδαλισμού, εκδήλωσης πυρκαγιάς μετά από τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και άλλες παρεμφερείς ενέργειες.
Οι απαιτήσεις
Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια, προκειμένου:
α) Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρ­καγιάς.
β) Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο όπου εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτι­ρίου.
γ) Να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές.
δ) Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους.
Οι ρυθμίσεις
Ειδικότερα καθορίζονται:
 • Όλα τα μέτρα που προστατεύουν το κτίριο από κα­τάρρευση λόγω φωτιάς, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκκένωσή του.
 • Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού των οδεύσεων διαφυγής που επιτρέπουν την ταχεία εκκένωση του κτι­ρίου και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του, εκτός αυτού ή σε άλλον ασφαλή χώρο ή σε άλλο κτίριο, χωρίς να υποστούν τις επιπτώσεις του καπνού, των τοξικών καυσαερίων και της θερμότητας που παράγεται σε πε­ρίπτωση πυρκαγιάς.
 • Τα μέγιστα επιτρεπόμενα μεγέθη στα οποία τα κτίρια πρέπει να διαχωρίζονται σε πυροδιαμερίσματα, ώστε η φωτιά να περιορίζεται κατά το δυνατόν στον χώρο που εκδηλώθηκε.
 • Τα μέτρα που εμποδίζουν τη μετάδοση της φωτιάς από ένα κτίριο στα γειτονικά του.
 • Οι απαιτήσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κτίρια σε συνάρτηση με τη θέση στην οποία τοποθε­τούνται και τη χρήση του κτιρίου, προκειμένου να μην επιτρέπουν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
 • Τα ενεργητικά μέτρα και συστήματα πυροπροστασίας που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς, την ανάσχεσή της και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του κτιρίου, παρέχοντας τους τον απαραίτητο χρόνο εκκένωσης και προστασία από τη φωτιά.
 • Οι κύριες παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό των ανωτέρω απαιτήσεων και την επίτευξη των στόχων του κανονισμού είναι:  α) Οι πιθανοί χρήστες του κτιρίου, τα χαρακτηριστικά αυτών και η ενδεχόμενη εξοικείωση τους με το κτίριο. β) Η αλληλεπίδραση χώρων από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς. γ) Ο τρόπος σχεδιασμού και κατασκευής των κτιρίων στην Ελλάδα.
Υποχρεωτική εφαρμογή
Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων έχει υπο­χρεωτική εφαρμογή:
 •  Στα κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που ανεγείρονται μετά την έναρξη ισχύος του και των οποίων οι χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του παρόντος κεφαλαίου.
 • Στην περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητων λειτουργι­κά προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια.
 •  Στις περιπτώσεις κτιρίων ή τμημάτων αυτών τα οποία ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του κεφ. Α’ του προϊσχύοντος π.δ. 71/1988 (Α’ 32), για τα οποία είχε συνταχθεί μελέτη πυροπρο­στασίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και στα οποία πραγματοποιείται μετά την ισχύ του παρόντος Κανονι­σμού αλλαγή της χρήσης τους, συνολικά ή μερικά, ή/και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη.
 • Στις περιπτώσεις κτιρίων ανεγερθέντων πριν την ισχύ του π.δ. 71/1988 στα οποία συντελείται, μετά την ισχύ του παρόντος Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρί­ων, αλλαγή της χρήσης τους συνολικά.
 •  Στις περιπτώσεις λειτουργικά εξαρτημένων προ­σθηκών με κύρια χρήση, σε κτίρια ανεγερθέντα πριν την ισχύ του κεφ. Α’ του π.δ. 71/1988, εφ’ όσον υπερβαίνουν το 50% της συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης του υπάρχοντος κτιρίου και συγχρόνως έχουν επιφάνεια άνω των 300 τ.μ.
 •  Στους υποσταθμούς της εταιρείας διανομής ηλε­κτρικής ενέργειας που ανεγείρονται μετά την ισχύ του παρόντος, με την εν λόγω υπηρεσία να είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του, στους συγκεκριμένους χώ­ρους ιδιοκτησίας της.
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου απαιτείται η σύ­νταξη μελέτης πυροπροστασίας σε υφιστάμενα κτίρια, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση Πυροσβεστικές Δια­τάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Στο ΠΔ του νέου Κανονισμό Πυροπροστασίας  (που προώθησαν τα υπουργεία ΠΕΝ, Ανάπτυξης και Προστασίας του Πολίτη) Περιλαμβάνονται τα άρθρα που ρυθμίζουν  το  σκοπό του Κανονισμού , το πεδίο εφαρμογής του, ορισμούς,  την ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους τις οδεύσεις διαφυγής, τη Δομική Πυροπροστασία τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως επίσης πρότυπα – τεχνικές προδιαγραφές – πιστο­ποιητικά.