Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Χωρικό σχέδιο για Ραφήνα-Νέα Μάκρη

Στην προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας, Περιφέρειας Αττικής, προχώρησε  το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Πρόκειται για την πρώτη ενεργοποίηση του εργαλείου του ΕΧΣ που αφορά την αποκατάσταση περιοχών από φυσικές καταστροφές, κατ' εφαρμογή του νόμου για τον Χωρικό Σχεδιασμό που ψηφίστηκε το 2016, όπως αναφέρει το υπουργείο.

Η εισήγηση προς το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), συντάχθηκε από το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας-Αττικής του ΥΠΕΝ, ενσωματώνοντας τις απόψεις που κατατέθηκαν, ύστερα από διευρυμένη δημόσια διαβούλευση με τους δήμους και επιτροπές κατοίκων τους τελευταίους μήνες.

Με την ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, ξεκινά το σχέδιο για την ανασυγκρότηση και ανάπλαση της περιοχής που επλήγη με ιδιαίτερη σφοδρότητα από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου του 2018.

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος, συντονιστικές επιτροπές κατοίκων και τοπικοί σύλλογοι, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις και τα αιτήματά τους.

Η προέγκριση καθορίζει τρεις κρίσιμες παραμέτρους για την εκπόνηση της μελέτης του ΕΧΣ:

- Το όριο της περιοχής επέμβασης, όπου ισχύουν οι προτεινόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Μαζί καθορίζονται τα όρια της ζώνης άμεσης επιρροής και τα όρια της ευρύτερης περιοχής. Η έκταση της περιοχής επέμβασης καλύπτει περίπου 7.900 στρέμματα στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Μάκρης και Ραφήνας.

- Τις χρήσεις γης στην περιοχή επέμβασης, τον προτεινόμενο χαρακτήρα των επιμέρους περιοχών, καθώς και τις γενικές και ειδικές κατηγορίες χρήσεων.

- Τους μέγιστους συντελεστές δόμησης για την περιοχή επέμβασης.

Επιπλέον, η προέγκριση συμπεριλαμβάνει σειρά από βασικές αρχές χωρικής οργάνωσης οι οποίες κατευθύνουν την εκπόνηση της μελέτης του ΕΧΣ (φυσικό περιβάλλον, χρήσεις γης, σύνδεση οικιστικών περιοχών και ελεύθερων χώρων, οδικό δίκτυο και κυκλοφορία, παράκτιο μέτωπο, ρέματα και παραρεμάτιες περιοχές).

Το ΕΧΣ έχει σκοπό να συμβάλει:

- στην ανασυγκρότηση και ανάταξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος μετά την καταστροφική πυρκαγιά

- στη χωρική αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση των τεχνικών υποδομών

- στην άρση των προ της πυρκαγιάς ευάλωτων συνθηκών και των οικιστικών και πολεοδομικών στρεβλώσεων

- στην ανθεκτικότητα της περιοχής, βελτιώνοντας την ικανότητα αντιμετώπισης ή μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών.

- στην πρόληψη ώστε η περιοχή να είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε εξωτερικές απειλές, όπως ο κίνδυνος νέας πυρκαγιάς, πλημμυρικών φαινομένων, διάβρωσης, κατολισθήσεων κ.λπ.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το τελικό κείμενο της απόφασης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, με όλες τις απαραίτητες τεχνι

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

7+1 απαντήσεις για να γλυτώσετε τις παγίδες στο Κτηματολόγιο

Με πιεστικές προθεσμίες, πολλές παγίδες και περιορισμένη συμμετοχή «τρέχουν» οι διαδικασίες των δηλώσεων του Κτηματολογίου, ενώ σηκωμένες τις… κεραίες πρέπει να έχουν 550.000 ιδιοκτήτες στον Δήμο Αθηναίων, καθώς σήμερα Μεγάλη Δευτέρα θα γίνει η προανάρτηση των πινάκων με τα δηλωθέντα ακίνητα.
Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής εξέλιξη της όλης διαδικασίας, φαίνεται ότι η κατηγορία ιδιοκτητών που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω γραφειοκρατίας είναι αυτή των κληρονόμων. Σε πολλές περιπτώσεις καταγράφεται απροθυμία υποβολής της δήλωσης για τα δικαιώματα που κατέχουν λόγω… κακών σχέσεων, σε κάποιες άλλες καταγράφονται… άγνωστοι κληρονόμοι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει αδυναμία καταβολής ακόμη και των 35 ευρώ. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν γίνει πράξεις αποδοχής κληρονομιάς και οι δικαιούχοι καλούνται να πληρώσουν φόρους, συμβολαιογραφικά έξοδα, τέλη ή ακόμη και πρόστιμα. Σημειώνεται ότι κάθε κληρονόμος οφείλει να πληρώσει το τέλος των 35 ευρώ για το κάθε ακίνητο.
Η καταγραφή του δικαιώματος από κληρονομιά στη δήλωση του Κτηματολογίου μπορεί να γίνει ακόμη και αν οι ιδιοκτήτες δεν έχουν προχωρήσει σε πράξη αποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση όμως, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, τότε πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονομούμενου, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος δεν είχε τίτλους γιατί είχε το ακίνητο με χρησικτησία, πρέπει να προσκομίσει δύο έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ασκούσε πράξεις νομής επί 20ετία. Εάν δεν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονομούμενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.
Στην κατηγορία των γονικών παροχών δεν προβλέπεται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία, αλλά οι συνιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν ότι τόσο «ψιλός κύριος» όσο και «επικαρπωτής» πρέπει να συντάξουν ξεχωριστή δήλωση και να πληρώσουν ξεχωριστά το τέλος των 35 ευρώ. Επίσης, εκτός των απαραίτητων για όλες τις περιπτώσεις εγγράφων, εάν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σε ένα ακίνητο με διαφορετικούς τίτλους, τότε θα πρέπει να καταθέσουν όλους τους τίτλους και να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία στην ενότητα «Στοιχεία Δικαιώματος».
Τα SOS που πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες
Η διαδικασία σύνταξης του Κτηματολογίου κρύβει αρκετές παγίδες, ενέχει ταλαιπωρία αλλά και πρόσθετα έξοδα στην περίπτωση που δεν έχει γίνει καλή προεργασία.
Σήμερα το «Π» δίνει τις απαντήσεις στις βασικότερες ερωτήσεις που… βασανίζουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Αναλυτικά:
1. Ερ.: Πώς μπορώ να διαπιστώσω εάν το ακίνητο μου έχει δηλωθεί ή όχι;
Απ.: Η αναζήτηση γίνεται από το site www.ktimatologio.gr. και στη μηχανή αναζήτησης ο χρήστης εισάγει τον νομό και την περιοχή όπου έχει το ακίνητο του, για να διαπιστώσει εάν έχει κτηματογραφηθεί ή βρίσκεται υπό κτηματογράφηση.
2. Ερ.: Είχα δηλώσει πριν από χρόνια το ακίνητο που κατέχω στην Αθήνα. Πρέπει να το ξαναδηλώσω;
Απ.: Όχι. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει ότι όταν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση σε μια περιοχή, τότε στο Κτηματολόγιο δηλώνεται οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
3. Ερ.: Τι γίνεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τοπογραφικό με συντεταγμένες και πώς μπορεί να γίνει ο εντοπισμός του ακινήτου μου;
Απ.: Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιλογές είναι αρκετές. Το πιο απλό που πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου είναι να καλέσει τον πολιτικό μηχανικό του προκειμένου να συντάξει ένα τοπογραφικό. Η δεύτερη επιλογή είναι να το εντοπίσει απευθείας στην ιστοσελίδα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η τρίτη επιλογή αφορά τη χρήση του αριθμού αγροτεμαχίου διανομής ή αναδασμού και η δήλωση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν υπάρχουν αγροτικές επιδοτήσεις.
4. Ερ.: Πότε είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του τοπογραφικού διαγράμματος;
Απ. Το τοπογραφικό προσκομίζεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται στο συμβόλαιο ή όταν ο ιδιοκτήτης επικαλείται χρησικτησία ή στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας και φυσικά όταν έχει γίνει αγοραπωλησία.
5. Ερ.: Χρειάζεται να απευθυνθώ σε ειδικό για τη σύνταξη της δήλωσης ή μπορώ να την υποβάλλω μόνος μου ηλεκτρονικά;
Απ.: Το μόνο που χρειάζεται είναι μια απλή εξοικείωση με το internet. Η εταιρεία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» έχει 40σέλιδο οδηγό που καθοδηγεί τον ενδιαφερόμενο στη σύνταξη της δήλωσης, την οποία υποβάλλει με τους κωδικούς του Taxisnet, όπως ακριβώς γίνεται και με τις φορολογικές δηλώσεις.
 6. Ερ.: Πόσο κοστίζει το «κτηματόσημο» και πού πληρώνεται;
Απ.: Ο ιδιοκτήτης ακινήτου θα πληρώσει 35 ευρώ ανά δικαίωμα για κάθε χώρο κύριας χρήσης και 20 ευρώ για κάθε βοηθητικό χώρο. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν ότι το τέλος πληρώνεται ανά άτομο και όχι ανά ιδιοκτησία. Δηλαδή, αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν πέντε κληρονόμοι, τότε θα πληρώσει ο καθένας ξεχωριστά τα 35 ευρώ.
7. Ερ.: Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και τι πρέπει να κάνω;
Απ.: Η πιο απλή κίνηση του ιδιοκτήτη σε μια τέτοια περίπτωση είναι η επίκληση έκτακτης χρησικτησίας. Τότε πρέπει να υποβάλει υποχρεωτικά το έντυπο Ε-9, έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο ιδιοκτήτης έχει λάβει κάποια επιδότηση, βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν βάρη ή υποθήκες. Επίσης, αν πρόκειται για αστικό ακίνητο, απαιτείται η κατάθεση των αποδείξεων πληρωμής του ηλεκτρικού ρεύματος ή του τηλεφώνου ή της ύδρευσης ή (για πλήρη διασφάλιση) την κατάθεση και των τριών. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι αν ένα ακίνητο δεν έχει τίτλους και έχει καταγραφεί στην πρώτη ανάρτηση ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», τότε μπορούν να καταθέσουν ένσταση πληρώνοντας 5 ευρώ προσκομίζοντας το έντυπο Ε-9, όπου φαίνεται ότι έχει δηλωθεί τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. Μια άλλη περίπτωση είναι να έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες όμορφων ακινήτων το ονοματεπώνυμό του. Ταυτόχρονα, η ιδιοκτησία σε ένα ακίνητο χωρίς τίτλους μπορεί να γίνει εύκολα μέσω της προσκόμισης ένορκης βεβαίωσης, η οποία συντάσσεται με την παρουσία δύο μαρτύρων ενώπιον συμβολαιογράφου ή στο Ειρηνοδικείο.
8. Ερ.: Όταν σε μια περιοχή δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας γενικά, τότε τι γίνεται; Χάνεται το ακίνητο και περιέρχεται στο Δημόσιο ή μπορώ να αποδείξω ότι είναι στην κατοχή μου;
Απ.: Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δηλώσει κάποιος άλλος το ακίνητο ενός φερόμενου ως ιδιοκτήτη, τότε αυτό θα φανεί στη φάση της ανάρτησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, το γραφείο κτηματογράφησης θα σας καλέσει προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.
Πιέζουν οι προθεσμίες σε 21 νομούς και δεκάδες δήμους
Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες δήλωσης των ακινήτων στο Κτηματολόγιο σε τουλάχιστον 21 νομούς και δεκάδες προκαποδιστριακούς δήμους μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.
Αν και θεωρείται σίγουρη μια νέα παράταση των προθεσμιών, εντούτοις οι ρυθμοί σύνταξης του Κτηματολογίου επιταχύνονται και χιλιάδες ιδιοκτήτες που δεν θα δηλώσουν τα δικαιώματά τους θα αναγκαστούν εκ των υστέρων να τρέξουν, καταβάλλοντας υψηλότερα ποσά και πρόστιμα, μπλέκοντας ταυτόχρονα με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι τρέχουσες διαδικασίες για την υποβολή δηλώσεων ή την παράταση των προθεσμιών αφορά πάνω από 20 νομούς σε ολόκληρη τη χώρα και τουλάχιστον 1.500.000 ιδιοκτήτες.
Αναλυτικά, η προθεσμία λήγει:
  • Στις 24 Απριλίου για τις Περιφέρειες Καβάλας, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Αιτωλίας και Αιτωλοακαρνανίας (σε ένα τμήμα).
  • Στις 3 Μαΐου για τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λασιθίου.
  • Στις 13 Μαΐου για τις περιοχές των Δήμων Κορινθίων και Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων.
  • Στις 20 Μαΐου για τις περιφερειακές ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Καρπάθου και Κω.
  • Στις 24 Μαΐου για τις ΠΕ Λακωνίας και Αιτωλοακαρνανίας (στο υπόλοιπο τμήμα).
  • Έως τις 27 Μαΐου παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για το μισό Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων των «καλλικρατικών» Δήμων Γόρτυνας, Φαιστού, Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών-Αστερουσίων και Βιάννου.
  • Έως τις 30 Μαΐου παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, οι οποίοι κατέχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στους Νομούς Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας, Χαλκιδικής, Ξάνθης και Σάμου καθώς και για τις νήσους Ικαρία και Λήμνο.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στους προαναφερόμενους νομούς και δήμους, οι οποίοι διαμένουν στην Αττική, πρέπει να ξέρουν ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου (Λεωφόρος Βεΐκου 137) καθημερινά 8:00 με 16:00 και κάθε Τετάρτη 8:00 με 20:00. Όσοι διαμένουν στη Θεσσαλονίκη μπορούν να εξυπηρετηθούν και στο Γραφείο Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης (Σαράφη 48Β, Φοίνικας). Το Ελληνικό Κτηματολόγιο προτρέπει τους δικαιούχους να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρυνθούν με μεγαλύτερο κόστος και περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Για κάθε ακίνητο ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 35 ευρώ ως τέλος κτηματογράφησης, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους, όπως αποθήκες και γκαράζ, καταβάλλεται τέλος 20 ευρώ. Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης θα καταγραφούν στις αρχικές εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και, εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
Το νέο πρόγραμμα κτηματογράφησης που ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα αφορά το 7,5% των 16,5 εκατ. δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Το ανησυχητικό είναι ότι η προσέλευση των ιδιοκτητών στην εν εξελίξει διαδικασία σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλή και δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο το 20%. Γενικά, η προσέλευση θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλή και ασφαλέστερα συμπεράσματα δεν πρόκειται να εξαχθούν πριν από το τέλος του 2020!
Σήμερα η ανάρτηση για 550.000 ιδιοκτήτες στην Αθήνα
Σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, αναμένεται η προανάρτηση για τον Δήμο της Αθήνας, που καλύπτει 550.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.
Η προανάρτηση αφορά 700.000 ακίνητα και 1.250.000 δικαιώματα που είχαν δηλωθεί το 2008 και οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι σε κατάσταση… συναγερμού, προκειμένου να διορθώσουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας. Όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί και ελεγχθεί από την αρμόδια εταιρεία θα αναρτηθούν και σε πλατφόρμα της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, μπορούν εντός 2 μηνών και με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet να ελέγξουν αν υπάρχουν λάθη, υποβάλλοντας αίτηση διόρθωσης. Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων στον Δήμο Αθηναίων δεν δηλώσουν τα δικαιώματά τους έως μεθαύριο, θα μπορούν να το κάνουν στη συνέχεια, αλλά πληρώνοντας το ανάλογο πρόστιμο.
Οι ιδιοκτήτες που θα δουν την προανάρτηση των στοιχείων των ακινήτων τους θα μπορούν έως τις 24 Ιουνίου 2019 να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου και μέσω της εφαρμογής e- Κτηματολόγιο να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς του Taxisnet, ώστε να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των εγγραπτέων δικαιωμάτων και να ελέγξουν την ορθότητά τους. Αν συμφωνούν με τα στοιχεία της προανάρτησης, τότε δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Στην περίπτωση που δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία ή διαπιστώνουν παραλείψεις, τότε έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ατελώς αίτηση επανεξέτασης στοιχείων, είτε ηλεκτρονικά είτε με κατάθεση αίτησης στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης στην Αθήνα στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
Τα πρόστιμα για όσους δεν δηλώσουν τα ακίνητα
Αρκετά «τσουχτερά» είναι τα πρόστιμα για όσους δεν δηλώσουν στο Κτηματολόγιο τα εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων που κατέχουν.
Αρκετές χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών, βοηθητικών χώρων, επαγγελματικών ακινήτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων θα πληρώσουν πρόστιμο για καθένα από τα ακίνητα που δεν δήλωσαν. Μάλιστα, τα πρόστιμα αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος και την αξία του ακινήτου.
Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στην περίπτωση μη έγκαιρης δήλωσης κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, υπάρχει η δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης με πρόστιμο 50-250 ευρώ ανά δικαίωμα. Ο βασικός διαχωρισμός για τον υπολογισμό των προστίμων είναι αν το δικαίωμα βρίσκεται σε αστική περιοχή ή σε αγροτική περιοχή. Για να γίνει κατανοητό αυτό ακολουθούν τα παρακάτω παραδείγματα:
1. Για εκπρόθεσμη δήλωση αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ., σε αστική περιοχή, το πρόστιμο είναι 120 ευρώ.
2. Στην περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ., εντός αστικής περιοχής, το πρόστιμο ανέρχεται σε 250 ευρώ.
3. Για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου, μεγαλύτερου από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, το πρόστιμο ανέρχεται στα 100 ευρώ.
4. Για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 4 στρεμμάτων με κτίσμα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 200 ευρώ.
του Λουκά Γεωργιάδη

Κτηματολόγιο: Το έντυπο για τις διορθώσεις στην Αττική

Το 2008 περισσότεροι από 550.000 πολίτες με ακίνητα στα όρια του Δήμου Αθηναίων υπέβαλαν δηλώσεις στο Κτηματολόγιο.
Έντεκα χρόνια μετά έφτασε η στιγμή για να ελέγξουν τα στοιχεία που υπέβαλαν και αν υπάρχουν λάθη, να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις. Από αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, αρχίζει η προανάρτηση του Κτηματολογίου για την Αθήνα, η διαδικασία που θα διαρκέσει έως τις 24 Ιουνίου. Θα γίνει ηλεκτρονικά σε μια ειδικά πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου ( www.ktimatologio.gr) και οι πολίτες μπορούν χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία και να ελέγξουν την ορθότητα τους.
Ήδη ανάδοχος του έργου έχει ξεκινήσει από τις αρχές της εβδομάδας να αποστείλει περίπου 25.000 e-mails την ημέρα με τα οποία ενημερώνει όσους έχουν υποβάλει δηλώσεις για την εκκίνηση της προανάρτησης. Όσοι δεν είχαν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση τους θα λάβουν SMS στο κινητό τους. Συνολικά έχουν υποβληθεί 849.734 δηλώσεις που αφορούν 726 .951 ακίνητα και περίπου 1.300.000 δικαιώματα.
Όσοι συμφωνούν με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια .’Όσοι όμως διαφωνούν ή διαπιστώνουν παραλείψεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης στοιχείων, τη οποία παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα “ Δημοκρατία”. Η αίτηση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ad@proanartisi –athina.gr είτε αυτοπροσώπως ,στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης της Αθήνας , στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου.
Όπως εξήγησε ο συντονιστής του έργου και εκπρόσωπος του αναδόχου κοινοπραξίας, Γιώργος Δημητρίου, η διαδικασία είναι απλή και στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων οι ιδιοκτήτες δεν απαιτείται να μεταβούν στο Γραφείο Κτηματογράφησης αλλά μπορούν να την ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά.
Για όσους πάντως χρειαστεί να μεταβούν στο Γαλάτσι, ο ανάδοχος έχει διαμορφώσει γραφείο κτηματογράφησης σε έναν χώρο 250 τ.μ με ξεχωριστή είσοδο σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές, γραφείο που, σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, δύναται να εξυπηρετήσει χωρίς προβλήματα περίπου 1.200 άτομα ημερησίως. Η διαδικασία της προανάρτησης αφορά ως επί το πλείστον όσους υπέβαλαν δηλώσεις το 2008, αποτελεί όμως ταυτόχρονα και ευκαιρία για όσους δεν υπέβαλαν να το κάνουν, πληρώνοντας το ανάλογο πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης. Επίσης κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ από κληρονομιά) πρέπει να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο, ανεξαρτήτως αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.
Που θα βρείτε την αίτηση επανεξέτασης
Το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία τόσο για τη διενέργεια της προανάρτησης, όσο και για τις λοιπές διαδικασίες της κτηματογράφησης για τα ακίνητα του Δήμου Αθηναίων μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του αναδόχου www.ktimatologio-athina.gr, στην ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο ( www.ktimatologio.gr) καθώς και στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται αίτηση
Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς σε οποιαδήποτε περίπτωση ένας ιδιοκτήτης δεν συμφωνεί με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία. Εφόσον τα έγγραφα που πιστοποιούν την αιτούμενη διόρθωση έχουν προσκομιστεί με τη δήλωση, δεν απαιτείται συνημμένο στην αίτηση έγγραφο. Αν όμως η αίτηση επανεξέτασης στοιχείων αφορά π.χ αλλαγή αστυνομικής ταυτότητας θα πρέπει μαζί με τη αίτηση επανεξέτασης στοιχείων να συνυποβληθεί και το αντίγραφο της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Οπότε ο δικαιούχος μπορεί να σκανάρει την ταυτότητα του και μαζί με την αίτηση επανεξέτασης στοιχείων, να την αποστείλει με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ad@proanartis-athina.gr χωρίς να μεταβεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Πέρα από αυτό , στη αίτηση μπορείτε να διορθώσετε τυχόν σφάλματα στο όνομα του πατέρα , στο ποσοστό συγκυριότητας της ιδιοκτησίας , στο ν αριθμό του συμβολαίου κλπ
Πώς ελέγχετε να έχετε υποβάλει δήλωση
Όσοι δεν θυμούνται αν έχουν υποβάλει δήλωση μπορούν να ελέγξουν με χρήση των κωδικών TAXISNET μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr και με την εφαρμογή “ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες –e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ”, αν το δικαίωμα τους επί του ακινήτου τους έχει συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική προανάρτηση. Σε περίπτωση που δεν βρουν στοιχεία που αφορούν το δικαίωμα τους στην ηλεκτρονική προανάρτηση, τότε μπορούν να μεταβούν στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να ενημερωθούν. Υπάρχει περίπτωση το δικαίωμα να έχει δηλωθεί αλλά να έχει απορριφθεί, οπότε θα δουν οδηγίες για τις απαραίτητες ενέργειες.
Αν δεν βρίσκετε την περιουσία σας
Αν κάποιος ιδιοκτήτης, αφού εισέλθει με τους κωδικούς TAXISNET στα στοιχεία της προανάρτησης, δεν βλέπει το δικαίωμα του επί του ακινήτου του, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι:
- Δεν έχει κάνει δήλωση για τα ακίνητα του στο Κτηματολόγιο. Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει δήλωση είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr και της εφαρμογής “ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” της Ελληνικό Κτηματολόγιο , είτε με κατάθεση της στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
-Το δηλωθέν δικαίωμα του απορρίφθηκε λόγω μη θεμελίωσης ή λόγω μη εντοπισμού. Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης θα πρέπει να μεταβεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης, προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει.
- Ενώ ενώ έχει καταθέσει δήλωση, δεν έχει καταβάλει το απαιτούμενο πάγιο τέλος. Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης θα πρέπει να μεταβεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης , προκειμένου να του δοθούν για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να προβεί στην άμεση ξόφληση της ανωτέρω οφειλής στις συνεργαζόμενες τράπεζες. Εφόσον εξοφληθεί η ανωτέρω οφειλή του τέλους, θα μπορέσει, με χρήση των κωδικών TAXISNET, να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία των εμπράγματων δικαιωμάτων που τον αφορούν.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα απαιτείται είτε τηλεφωνική επικοινωνία είτε φυσική παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Σημειώνεται ότι η κτηματολογική βάση της προανάρτησης περιλαμβάνει τα δικαιώματα που δηλώθηκαν έως τις 18 Ιανουαρίου 2019. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα συνεχίζεται η επεξεργαsία των νέων δηλώσεων, το αποτέλεσμα της οποίας θα φανεί σε επόμενο στάδιο, στην κτηματολογική βάση της ανάρτησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υπέβαλαν δήλωση το τελευταίο τρίμηνο δεν μπορούν να τη δουν στην ηλεκτρονική προανάρτηση.
212834_44c47f600f-b76108128201308a.jpg
Με πληροφορίες από την εφημερίδα" Δημοκρατία"

Τροπολογία για τα αυθαίρετα: Παράταση προθεσμιών υπαγωγής και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών

Με τη νέα τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.», ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα εφαρμογής του ν.4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Η απαιτούμενη, για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, αυτοψία διενεργείται εφεξής από ελεγκτή δόμησης και όχι από τις Υπηρεσίες Δόμησης.

β. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής από τους μηχανικούς των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στο ν.4178/2013 που δεν μεταφέρονται στο ν.4495/2017.

γ. Παρατείνονται οι προθεσμίες υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στο πληροφοριακό σύστημα και προβλέπονται μειώσεις και προσαυξήσεις του καταβαλλόμενου, υπέρ του Πράσινου Ταμείου, ενιαίου ειδικού προστίμου ως ακολούθως:
Παρατείνεται έως 10-5-2019, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο σύστημα αυθαιρέτων (από 8-4-2019, που ισχύει), για τη μείωση του σχετικού προστίμου κατά 10%.
Παρέχεται μείωση του προστίμου κατά 20%, για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτές επανακαθορίζονται, με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής τις 8-11- 2019.

δ. Σε περίπτωση διαφωνίας με το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης, κατά τη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων υπαγωγής στο ν.4495/2017, παρέχεται η δυνατότητα στον κύριο του ακινήτου να αιτηθεί, από το αρμόδιο γραφείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), τον ορισμό διαμεσολαβητή για την εξέταση της υπόθεσης και την επίλυση της διαφωνίας.
Από την εν λόγω διαδικασία διαμεσολάβησης, εξαιρούνται διαφωνίες που αφορούν την απαγόρευση υπαγωγής ακινήτων στη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης (ν.4014/2011, ν.4178/2013, ν.4495/2017 κ.λπ.).
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., επιμέρους ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των διαμεσολαβητών και των ελεγκτών δόμησης.

ε. Καθορίζεται νέα διαδικασία για την υπαγωγή στο ν.4495/2017 αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς, τις προστατευόμενες περιοχές και σε διατηρητέα κτήρια.
Μεταξύ άλλων, ανάλογα με την περιπτωσιολογία αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, καθιερώνεται διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή γνωμοδότησης από όργανο ή Υπηρεσία αυτού ή από επταμελή επιτροπή που συγκροτείται για τα σκοπό αυτό, μετά την αρχική ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα της σχετικής δήλωσης υπαγωγής.

Πλήρες άρθρο: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44441?fbclid=IwAR2BWubumMaLw4HZT1MapqI5nOfJ9M2YcfP7zl5QullAUHd60TfXYRTZtPQ

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Κτηματολόγιο: Προαιρετικό το πιστοποιητικό μεταγραφής

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης ακινήτου έδωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Σε ανακοίνωσή του αναφέρεται στο πιστοποιητικό μεταγραφής, ένα έντυπο που χορηγείται από τα κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία, υπενθυμίζοντας ότι η υποβολή του «είναι προαιρετική, συνεπώς η έλλειψή του δεν κωλύει την καταχώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας».
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο σημειώνει σχετικά ότι «σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρόνο προσκομιστούν τα πιστοποιητικά μεταγραφής θα παραλαμβάνονται από τα Γραφεία Κτηματογράφησης, μέσω των αιτήσεων συμπληρωματικών στοιχείων».
Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική και σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχουν κυρώσεις, ακόμη και ο κίνδυνος να «χαθεί» το ακίνητο.
Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση στο Κτηματολόγιο
Το πρώτο βήμα για τους ενδιαφερόμενους είναι η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου της δήλωσης ιδιοκτησίας από τα Γραφεία Κτηματογράφησης και το www.ktimatologio.gr.
Πρόκειται για έντυπα που έχουν τέσσερις ενότητες:
α) Στοιχεία Δικαιούχου (συμπληρώνεται μία φορά),
β) Στοιχεία Ακινήτου,
γ) Στοιχεία Δικαιώματος και
δ) Πρόσθετες Πληροφορίες.
*Τα β, γ και δ συμπληρώνονται τόσες φορές όσες και τα δικαιώματα που δηλώνονται.
Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται στο Κτηματολόγιο με τη δήλωση είναι τα εξής:
- Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε
ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο).
- Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο (προαιρετικά).
- Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο,
έγγραφο (σκαρίφημα, οδοιπορικό κ.λπ.) από το οποίο προκύπτει η θέση του ακινήτου.
- Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.
Κατά την υποβολή της δήλωσης στο Κτηματολόγιο επιδεικνύονται:
α) δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
β) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λπ.)